Licencirani serviseri


Serviser stiče licencu na osnovu završene obuke i provere znanja u laboratoriji proizvođača uređaja. Licenca se izdaje licima elektrotehničke struke i ima oročeno trajanje u zavisnosti o statusa nosioca. Po isteku važnosti licence ona se obnavlja nakon ažuriranja i provere znanja nosioca. Samo servisiranje uređaja koje vrši lice sa važećom licencom uz korišćenje originalnih rezervnih delova proizvođača garantuje vlasniku uređaja kvalitet radova i prihvatanje reklamacije u garantnom roku od strane ElcomBgd-a.


Ime i prezime Preduzeće Seriski broj Rok važenja licence
Predrag Korovljević ElcomBgd d.o.o. 181714 Neoročeno
Ivan Radanov ElcomBgd d.o.o. 181715 Neoročeno
Miloš Lukić ElcomBgd d.o.o. 181716 Neoročeno
Nenad Zorić ElcomBgd d.o.o. 181717 Neoročeno
Vladan Martinović ElcomBgd d.o.o. 181718 Neoročeno
Dragan Zloporubović JKP "Beograd put" 181719 Neoročeno
Drako Jović JKP "Beograd put" 181720 Neoročeno
Dejan Kiselički JKP "Beograd put" 181721 Neoročeno
Nikola Sapundžić JKP "Beograd put" 181722 Neoročeno
Ivan Đurđević JKP "Beograd put" 181723 Neoročeno
Zvonko Aćin - 181724 Neoročeno
Zoran Žunić Svetlomatik d.o.o. Užice 181725 20.02.2019
Tomislav Đoković LUX d.o.o. Leskovac 181727 15.01.2020
Slaviša Savić Invest inženjering d.o.o. Novi Sad 181728 06.11.2019