Licencirani serviseri


Serviser stiče licencu na osnovu završene obuke i provere znanja u laboratoriji proizvođača uređaja. Licenca se izdaje licima elektrotehničke struke i ima oročeno trajanje u zavisnosti o statusa nosioca. Po isteku važnosti licence ona se obnavlja nakon ažuriranja i provere znanja nosioca. Samo servisiranje uređaja koje vrši lice sa važećom licencom uz korišćenje originalnih rezervnih delova proizvođača garantuje vlasniku uređaja kvalitet radova i prihvatanje reklamacije u garantnom roku od strane ElcomBgd-a.

Dana 28. 3. 2018. godine izvršena je vlasnička transformacija preduzeća Q-Free Elcom d.o.o. u preduzeće ElcomBgd d.o.o. Odlukom direktora su sve prethodno izdate licence za održavanje i servisiranje kontrolera svetlosne signalizacije KSS-1.2 poništene i preduzeće ElcomBgd d.o.o. ih smatra nevažećim – ne mogu se legalno koristiti kao dokumenat kojim se dobija posao na održavanju opreme proizvodnje ElcomBgd. Spisak trenutno važećih licenci je naveden u tabeli.Ažurirano 22. 6. 2021. god

Ime i prezime Preduzeće Seriski broj Rok važenja licence
Miloš Lukić "ElcomBgd" d.o.o. 181716 3. 3. 2022.
Nenad Zorić "ElcomBgd" d.o.o. 181717 3. 3. 2022.
Vladan Martinović "ElcomBgd" d.o.o. 181718 3. 3. 2022.
Dragan Zloporubović JKP "Beograd put" 181719 1. 3. 2021.
Drako Jović JKP "Beograd put" 181720 1. 3. 2021.
Dejan Kiselički JKP "Beograd put" 181721 1. 3. 2021.
Nikola Sapundžić JKP "Beograd put" 181722 1. 3. 2021.
Ivan Đurđević JKP "Beograd put" 181723 1. 3. 2021.
Zvonko Aćin "Ampel", Zrenjanin 181726 4. 5. 2021.
Slaviša Savić "Invest inženjering" d.o.o. Novi Sad 191068 06. 11. 2021.
Zoran Žunić "Svetlomatik" d.o.o. Užice 182159 25. 2. 2021.
Dragan Milojić "TELE-ELECTRO" d.o.o. Niš 191071 10. 6. 2022.
Radoš Milošević "TELE-ELECTRO" d.o.o. Niš 191069 10. 6. 2022.
Miloš Milošević "TELE-ELECTRO" d.o.o. Niš 181724 21. 6. 2023.
Branislav Đurković "Čegar-elektro" d.o.o. Bačka Palanka 201571 11. 6. 2022.