Poštovani posetioče

Želimo da Vas obavestimo da se od 07.06.2018 naša firma nalazi na novoj lokaciji, Ustanička 234.


 

Saobraćaj, kao jedan od motiva za rad na tehnološkim rešenjima i proizvodima koje „Elcom“ razvija i nudi tržištu, nezaobilazni je deo savremene civilizacije, života svakog od nas, i to verovatno u većoj meri no što bi to želeli i u velikom broju slučajeva na način koji ne doprinosi poboljšanju kvaliteta tog života. Njegovom realizacijom svakodnevno bivaju više i manje ugroženi osnovni resursi kojima raspolažemo, vreme, materijalne vrednosti, zdravlje, neretko i sam život. Kvalitet saobraćaja u čijim okvirima se odvija znatan deo života savremenog čoveka tako biva aktivan i veoma uticajan činilac kvaliteta života svakog od nas.

Želja nam je i namera da na ovim web stranama predstavimo niz informacija i aktuelnosti vezanih za preduzeće „Elcom Bgd“ koje mogu biti od interesa ili bar zanimljivi našim potencijalnim klijentima, partnerima ili slučajnim web posetiocima. Istovremeno, tu vidimo i priliku da problematiku kojom se mi i posetioci ovih strana profesionalno ili na drugi način bavimo, predstavimo na različite načine - činjenično, analitički, istraživački, polemički i, zašto da ne, na zabavan način.